Voimaharjoittelu parantaa terveydentilaa voiman ohessa

Johdanto

Ikääntyminen vaikuttaa voiman ja lihasmassan määrää alentavasti, kuten tiedetään (Frontera ym. 1991). On todettu, että voimaharjoittelun avulla voidaan parantaa sekä näitä ominaisuuksia että yleistä toimintakykyä (Häkkinen ym. 1998; Skelton ym. 1995). Kuitenkin, vanhat ihmiset kärsivät myös metabolisista sairauksista (56% miehistä ja 45% naisista on luokiteltu metaboliseen oireyhtymään Suomessa 2002; Hu ym. 2008), mutta tutkimustietoa on vain vähän voimaharjoittelusta ja metabolisesta oireyhtymästä (esim. Tresierras & Balady 2009), sillä yleensä tutkimukset ovat keskittyneet aerobisen harjoittelun vaikutuksiin.

Näin ollen, tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kestovoimaharjoittelun vaikutuksia maksimivoimaan ja lihasmassaan sekä muutoksiin metabolisen oireyhtymän markkereissa iäkkäillä ihmisillä.

Menetelmät

Koehenkilöinä oli 65-75 –vuotiaita terveitä miehiä ja naisia, joilla ei ollut diagnosoitu diabetesta eikä heillä ollut mittauksiin vaikuttavaa lääkitystä. He eivät olleet harrastaneet voimaharjoittelua aiemmin ja heidän kestävyysharjoittelunsakin (esim. kävely, pyöräily) rajoittui enimmillään 3 tuntiin viikossa.

Voimaharjoitteluryhmä (n = 70) harjoitteli kestovoimapainotteisesti kaksi kertaa viikossa. Harjoittelu suoritettiin laiteharjoitteluna, sisältäen harjoitteita koko keholle (jalkaprässi, polven ojennus ja – koukistus, pohjenousu istuen, penkkipunnerrus, ylätalja sekä kyynärnivelen ojennus ja koukistus) Liikkeet suoritettiin lyhyillä palautuksilla sarjojen välissä (60s) viikoilla 1-4 ja ”supersarja” –metodilla sen jälkeen (eli kaksi liikettä peräkkäin ilman taukoa).

Kontrolliryhmä (n = 21) jatkoi matalatehoista fyysistä aktiivisuuttaan tutkimuksen ajan niin kuin olivat tehneet aiemminkin.

Mittaukset tehtiin ennen harjoittelun aloittamista ja 3 päivää viimeisen harjoituskerran jälkeen aamulla klo 8 alkaen, niitä edeltäneen 12 t paaston jälkeen. Saavuttuaan laboratorioon koehenkilöt istuivat 5 min ennen ensimmäistä verinäytteenottoa. Sen jälkeen he nauttivat sokeriliuosjuoman (75g hiilihydraattia) ja heidän verenpaineensa mitattiin istuma-asennossa, käsivarren levätessä pöydän päällä. Verenpainemittaus toistettiin kolme kertaa. Tämän jälkeen heidän kokovartalon kehonkoostumus määritettiin DXA – laitteella ja verinäytteenotot toistettiin 60 ja 120 min jälkeen sokeriliuoksen ottamisesta.

Verenpaine oli mitattu myös lääkärintarkastuksessa ennen tutkimuksen aloittamista. Koehenkilöitä joiden systolinen verenpaine oli silloin korkea, kehotettiin seuraamaan verenpainettaan kotioloissa mutta heidän laboratoriossa mitattuja tuloksia ei otettu mukaan analyyseihin jos ne olivat korkeampi kuin kotona mitattu.

Maksimivoimantuotto mitattiin jalkaprässillä (1-RM) ennen harjoittelun aloittamista ja 7 päivää harjoittelun jälkeen, muista mittauksista erillisinä mittauspäivinä.

Tulokset

Kokovartalon rasvamassa väheni (-3%, p < 0.05) ja lihasmassa lisääntyi (1%, p < 0.05) merkittävästi vain harjoitteluryhmässä. Maksimivoimantuotto jalkaprässissä kehittyi merkitsevästi harjoitteluryhmässä, mutta et kontrolliryhmässä (12% vs. 1%, p < 0.05).

Kokonaiskolesteroli (5.76±1.1‒5.46±1.0 mmol/L, -5%, p < 0.05) ja systolinen verenpaine laskivat (153±21‒149±20 mmHG, -2%, p < 0.05) merkittävästi vain harjoitteluryhmässä.

Lisäksi paasto (5.7±0.5‒5.6±0.6 mmol/L, -2%, p < 0.05) ja 120 min jälkeinen glukoosipitoisuus (7.1±1.7‒6.7±1.7 mmol/L, -4%, p < 0.05) pieneni merkittävästi harjoitteluryhmällä, sen sijaan lipoproteiinipitoisuudessa ei tapahtunut muutoksia kummallakaan ryhmällä.

Korrelaatioanalyysit osoittivat, että harjoittelua edeltänyt systolinen verenpaine (kuva 1) sekä glukoosipitoisuudet 120 min sokeriliuoksen nauttimisen jälkeen (kuva 2) korreloivat negatiivisesti näiden arvojen muutokseen. Näin ollen, korkean lähtötason omaavat koehenkilöt paransivat arvojaan eniten harjoittelun myötä.

Kuva 1_marras_2015

Kuva 1. Harjoittelun aiheuttama muutos systolisessa verenpaineessa on yhteydessä harjoittelua edeltävään systolisen verenpaineen tasoon.

Kuva 2_marras_2015

Kuva 2. Harjoittelun aiheuttama muutos glukoositoleranssissa on yhteydessä harjoittelua edeltävään glukoositoleranssin tasoon.

Johtopäätös

12 viikon kestovoimaharjoittelu parantaa kehonkoostumusta, kokonaiskolesterolia, glukoositoleranssi ja systolista verenpainetta terveillä ihmisillä. Voimaharjoittelun positiivinen vaikutus on suurempi ihmisillä, joilla on korkea verenpaine ja heikentynyt glukoositasapaino. Tämän perusteella voidaan suositella kestovoimaharjoittelua erityisesti metabolisen oireyhtymäriskin omaaville iäkkäille ihmisille, kunhan harjoittelu suoritetaan ohjatusti ja turvallisesti.

Lähdeluettelo

Frontera ym. 1991. J Appl Physiol.

Hu ym. 2008. J Clin Endocrinol Metab.

Häkkinen ym. 1998. J Gerontol A Biol Sci Med Sci.

Skelton ym. 1995. J Am Geriatr Soc.

Tresierras & Balady. 2009. J Cardiopulm Rehabil Prev.

Hamstring Strain Injury – In search of the mechanisms

Blog photo

Hamstring strain injuries (HSIs) can be divided into two distinct types based on the action being performed when the injury occurs: ‘stretching-type’ and ‘sprinting-type’ injuries [1, 2]. Sprinting-type hamstring injuries are the most common in football, with the biceps femoris (BF) muscle most frequently injured in this muscle group (80% of all cases) [3]. HSIs in football account for 12-16% of all injuries, and result in 5-6 HSIs per club per season. On average, this equates to missed playing time of 90 days and 15-21 matches per club per season [4, 5].

 

Activities involving large, fast hamstring strains are associated with the greatest number of injuries. In the last few decades great emphasis has been placed on improving the efficiency of injury prevention (e.g. FIFA 11+ program) [7]. In spite of this, the number of hamstring injuries has not decreased [8]. This is likely due to the fact that the mechanisms of HSI are still not clear.

Lue loppuun

Siitähän tuli kuin uusi, vai tuliko sittenkään – Akillesjänteen pidentyminen katkeamisen jälkeen voi heikentää lihaksiston suorituskykyä

Akillesjänteen katkeaminen on dramaattinen vamma, joka  rajoittaa  liikuntakykyä huomattavasti. Ilman ehjää akillesjännettä askeleesta puuttuu työntö ja tasapainonkin ylläpito on hankalaa. Onneksi hoitotulokset ovat yleensä hyvät ilman pysyvää liikuntakyvyn menetystä (1). Vammalla saattaa kuitenkin olla kauaskantoiset seuraukset. Vaikka liikuntakyky säilyykin, voi suorituskyky heikentyä pysyvästi. Esimerkiksi 32 % amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan (2) ja 39 % koripallon NBA-liigan pelaajista (3) ei palannut pelaamaan korkeimmalla sarjatasolla akillesjänteen katkeamisen jälkeen. Alhaista paluuprosenttia selittää urheilijoiden tehontuotto, joka mittausten mukaan heikkeni keskimäärin 50 % leikatussa jalassa (2). Myös normaalilla väestöllä akillesjänteen katkeaminen aiheuttaa suorituskyvyn vajausta, 0-25 % riippuen käytetystä mittarista (4).

Miksi kuntoutuminen sitten jää puolitiehen, ja mistä suorituskyvyn vajaus johtuu? Pureuduimme tähän asiaan seuraamalla kolmen henkilön kuntoutumista akillesjänteen katkeamisesta. Lue loppuun

Mikä heikentää liikkumisen suorituskyvyn iän myötä?

Lihasten tärkein tehtävä on mahdollistaa liikkuminen. Iän myötä liikkumiskyky heikkenee, mutta tähän asti on ollut epäselvää, mitkä ovat ne lihakset, joiden alentunut suorituskyky johtaa liikkumiskyvyn heikentymiseen vanhemmalla iällä.

Viime vuoden puolella julkaistu tutkimuksemme osoitti, että ikääntyneiden heikentynyt liikkumiskyky johtuu ennen kaikkea alentuneesta nilkan ojentajalihasten työntövoimasta. Lue loppuun

Historian havinaa

Liikuntabiologian laitoksen isä, professori emeritus Paavo Komi täyttää tänään 75 vuotta. Hänellä on vertaansa vailla oleva ura Suomen ja Jyväskylän asemoinnissa maailman kartalle niin tieteen kautta kuin toimiessaan järjestöissä kuten Kansainvälinen Olympiakomitea, liikunnan maailmanjärjestö ICSSPE, biomekaniikan maailmanjärjestö ISB ja eurooppalainen liikuntatieteenjärjestö ECSS. Perustutkimuksen puolestapuhujana ja biomekaniikan ja hermolihasjärjestelmän tutkijana professori Komi on kuitenkin myös soveltanut osaamistaan monella liikuntatutkimuksen alueella kuten hiihto, mäkihyppy ja yleisurheilu. Nyt tämän liikuntatutkimuksen pioneerin urasta on julkaistu kirja ”Suoralta ei voi oikaista”. Lue loppuun